?

Log in

No account? Create an account
April 2009   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Кратък речник на някои от по-често използваните термини в изобразителното изкуство- 4 част

Posted on 2009.02.27 at 01:09
Tags:

Originally published at Lacrimastudio Blog. Please leave any comments there.

РЕЛЕФ-вид скулптурна творба с плоскостен характер. Според положението на фигурите спрямо плоскостта на фона релефите се делят на високи(изпъкнали) , плоски и вдлъбнати( негативни).

РИТОН-метален или керамичен съд с формата на рог, чийто връх често пъти е оформен като глава на елен или друго животно.Среща се в тракийското изкуство.

Read the rest of this entry »


Previous Entry  Next Entry