?

Log in

No account? Create an account
April 2009   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Кратък речник на някои от по-често използваните термини в изобразителното изкуство- 3 част

Posted on 2009.02.27 at 00:33
Tags:

Originally published at Lacrimastudio Blog. Please leave any comments there.

КУБИЗЪМ-течение през първите 2 десетилетия на нашия век, създадено от Жорж Брак и Пабло Пикасо в стремежа им към рационализъм-да се рисува това, което се знае, а не само това, което се вижда. Това довежда до разбиването на повърхността и условното живописно пространство на картината на много планове, така, че даден предмет може да бъде възпроизведен от много гледни точки, включително и от невъзможни, обратни. В развитието на кубизма се открояват две фази: аналитична(начална) и синтетична(късна) фаза.

Read the rest of this entry »


Previous Entry  Next Entry