?

Log in

No account? Create an account
April 2009   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Кратък речник на някои от по-често използваните термини в изобразителното изкуство- 2 част

Posted on 2009.02.25 at 23:45
Tags:

Originally published at Lacrimastudio Blog. Please leave any comments there.

ДАДАИЗЪМ-от фр. думата “dada” буквално означава думичката, с която децата нзричали дървено конче-играчка;течение в поезията, изобразителното изкуство, театъра,фотографията и киното,зародило се през Първата световна война в няколко центъра и подължило да се развива през следващите 10-15 години в Швейцария, Германия, Франция и на др. места. То е също авангардно и обществено-радикално течение, близко на моменти до революционните стремления на епохата, разкриващо абсурда на войната като проява на антихуманизма на обществото и издигащо абсурдизма като свой основен похват. В своята антибуржоазна насоченост мнозина от дадаистите изпозват карикатурата и гротеската, други-готомонтажа и др.

Read the rest of this entry »


Previous Entry  Next Entry